تحلیل بازار اجاره مسکن

تحلیل بازار: بررسی علت تورم اجاره مسکن در شهرهای کوچک

بازار مسکن شهرهای کوچک با بحرانی روبرو شده است که علت آن سبقت تورم اجاره مسکن این شهرها از تورم اجاره شهرهای بزرگ است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در دهه گذشته همیشه افزایش اجاره‌‌‌بها در شهرهای کوچک سریع‌تر از افزایش اجاره مسکن شهرهای بزرگ بوده است. این مسئله که حداقل از یک دهه پیش وجود داشته، در سال‌های اخیر و به‌ویژه در زمان حال که اجاره‌‌‌بها رکوردهای تورمی جدیدی را شکسته‌اند، بیشتر به چشم می‌آید.

مقایسه تورم اجاره در شهرهای کوچک و بزرگ

بانک مرکزی آمارهایی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد تورم اجاره‌‌‌بهای مسکن در شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از 200‌هزار نفر، نسبت به شهرهای بزرگ با جمعیت بیشتر از 200‌هزار نفر، سریع‌تر افزایش یافته است. این اختلاف فاز تورمی بین دو گروه شهری کشور، از ابتدای دهه 90 تا سال 1401 به طور مداوم در آمارهای رسمی دیده می‌شود و فقط مختص به دوره جهش و سال‌های اخیر نیست. اما در یکی دو سال اخیر، این اختلاف فاز تورمی بیشتر از میانه دهه 90 شده است. نسبت تورم اجاره مسکن شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ در سال 91 برابر با 1.2، در سال 93 برابر با 1.25، در سال 94 برابر با 1.11، در سال 95 برابر با 1.03، در سال 1400 برابر با 1.17 و در 9 ماهه اول 1401 برابر با 1.16 بوده است. در تمام این سال‌ها، تورم اجاره مسکن شهرهای کوچک بالاتر و جلوتر از تورم مسکن شهرهای بزرگ بوده است.

مرکز آمار ایران آمارهایی را درباره تورم اجاره‌‌‌بهای مسکن در شهرهای مختلف کشور اعلام کرده است. بر اساس این آمارها، در 9 ماه اول سال 1401، شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن کل کشور 48.6‌درصد افزایش یافته است در حالی که این افزایش در شهرهای بزرگ 47.5‌درصد و در شهرهای کوچک 55.1‌درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهد که در دوره‌‌‌های مختلف تورمی، فاصله بین تورم اجاره شهرهای بزرگ و کوچک متغیر بوده است اما در همه سال‌ها به جز سال 90، تورم اجاره شهرهای کوچک بیشتر از تورم اجاره شهرهای بزرگ بوده است. در سال 90، تورم اجاره‌‌‌بها در شهرهای بزرگ بر اساس شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن 11.4‌درصد و در شهرهای کوچک 9.4‌درصد بوده است که نشان‌دهنده سبقت تورمی شهرهای بزرگ است. این روند در سال‌های بعدی تغییر کرده و تورم اجاره شهرهای کوچک همیشه بالاتر از تورم اجاره شهرهای بزرگ بوده است.

 

دلایل جهش بازار اجاره در شهرهای کوچک

بررسی‌های کارشناسی شده عواملی را شناسایی کرده است که در تورم بالای اجاره‌‌‌بهای مسکن شهرهای کوچک نقش داشته‌‌‌اند. این عوامل در دهه گذشته، باعث شده‌‌‌اند تورم اجاره مسکن شهرهای با جمعیت زیر 200هزار نفر، از تورم اجاره مسکن شهرهای با جمعیت بالای 200هزار نفر، سریع‌تر باشد. یکی از این عوامل، مهاجرت فراوان از روستا به شهر در سه دهه اخیر است. بسیاری از مهاجران از روستاهای نزدیک به شهرهای کوچک به این شهرها رفته‌‌‌اند.

اجاره‌‌‌بهای مسکن در شهرهای کوچک نسبت به شهرهای بزرگ، کمتر است اما تقاضای مسکن اجاره‌‌‌ای در این شهرها بیشتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که مهاجرت از روستا به شهر که در سه دهه اخیر رشد جمعیت شهرها را بالا برده است، بیشتر بازار مسکن شهرهای کوچک را تحت‌تاثیر قرار داده است. این شهرها اطراف خود روستاهای زیادی دارند که بسیاری از ساکنان این روستاها در سال‌ها و دهه‌‌‌های گذشته به این شهرها رفته‌‌‌اند.

اجاره‌‌‌بهای مسکن در شهرهای کوچک همیشه از شهرهای بزرگ کمتر بوده است و این باعث شده است که بیشتر روستاییان اطراف به این شهرها بروند. اما در شهرهای بزرگ، اجاره‌‌‌بها خیلی گران است و بسیاری از مهاجران از روستاها نمی‌توانند مسکن در این شهرها پیدا کنند. بنابراین، بسیاری از آنها در حومه می‌مانند. در حالی که روستاییان نزدیک به شهرهای کوچک با پرداخت هزینه کمتر می‌توانند مسکن در آنجا اجاره کنند.

شهرهای کوچک با موج مهاجرفرستی از شهرهای بزرگ به روستاها و حومه مواجه نشده‌‌‌اند. این موج مهاجرفرستی در شهرهای بزرگ به دلیل تورم شدید اجاره‌‌‌بها اتفاق افتاده و بسیاری از مستاجران را از این شهرها دور کرده است. اما در شهرهای کوچک، اجاره‌‌‌بها هنوز به حدی گران نشده‌‌‌اند که مردم را به روستاها برگردانند. بلکه برعکس، بسیاری از روستاییان به شهرهای کوچک آمده‌‌‌اند. این افزایش تقاضا برای مسکن اجاره‌‌‌ای در شهرهای کوچک، تورم اجاره مسکن را در این شهرها بالا برده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تورم اجاره مسکن در شهرهای کوچک از تورم اجاره مسکن در سایر شهرها بیشتر است.

 

متهم ردیف دوم: کمیابی مسکن در بازار اجاره

یکی از عواملی که باعث می‌شود تورم اجاره مسکن در شهرهای کوچک از شهرهای بزرگ بیشتر باشد، تفاوت سبک زندگی، الگوی سرمایه‌گذاری و روش‌های پس‌‌‌انداز خانوارهای این دو نوع شهر است. در شهرهای کوچک، افراد کمتر به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار مسکن هستند و بیشتر مایلند مسکن خود را خریداری کنند. این در حالی است که در شهرهای بزرگ، تقاضا برای اجاره‌‌‌داری مسکن بسیار زیاد است و افراد برای کسب درآمد از بازار اجاره، مسکن می‌خرند. یکی از دلایل این اختلاف، بازدهی پایین بازار اجاره در شهرهای کوچک نسبت به شهرهای بزرگ است. در شهرهای کوچک، اجاره‌‌‌بها به لحاظ ارزش ریالی و نسبت به قیمت مسکن بسیار کم است و افراد انگیزه کمتری برای اجاره‌‌‌داری دارند. اما در شهرهای بزرگ، اجاره‌‌‌بها به لحاظ ارزش ریالی و نسبت به قیمت مسکن بسیار بالا است و افراد انگیزه بیشتری برای اجاره‌‌‌داری دارند.
یک تحقیق میدانی نشان داد که اجاره‌‌‌بهای پیشنهادی مسکن در شهرهای بزرگ (مرکز استان) نسبت به شهرهای کوچک همان استان‌‌‌ها، حدود سه برابر بالاتر است. بررسی‌ها بیانگر رقم کم اجاره مسکن در شهرهای کوچک در مقایسه با شهرهای بزرگ از یک سو و بازدهی پایین اجاره‌‌‌داری در این شهرها در مقابل بازدهی بازارهای دیگر که سرمایه‌گذاری در آنها مستقل از مکان سرمایه‌گذار است (مثل ارز، سکه، طلا و…)، از سوی دیگر، باعث شده است که تعداد کمی از مسکن‌‌‌ها در شهرهای کوچک برای اجاره‌‌‌داری عرضه شوند. اما در شهرهای بزرگ، تقاضا و عرضه مسکن استیجاری بسیار زیاد است.
بازدهی کم بازار اجاره در شهرهای کوچک باعث شده است که عرضه مسکن استیجاری در این شهرها نسبت به شهرهای بزرگ کم باشد. از طرف دیگر، مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای بزرگ به حومه، تقاضا برای اجاره مسکن در شهرهای کوچک را افزایش داده است. این دو عامل باعث شده است که تورم اجاره‌‌‌بها در شهرهای کوچک در یک دهه گذشته از تورم اجاره‌‌‌بها در شهرهای بزرگ بیشتر باشد. این اختلاف تورمی در دو سال اخیر هم با تشدید مهاجرت اجباری از شهرهای بزرگ به حومه ادامه یافته و حتی گسترش یافته است. کارشناسان می‌گویند اگر این روند مهاجرت اجباری از شهرهای بزرگ به حومه ادامه پیدا کند، ممکن است تورم‌‌‌های بالاتری در بازار اجاره شهرهای کوچک و حومه رخ دهد. زیرا تقاضا برای اجاره مسکن در این مناطق بیشتر می‌شود.

 

پس ارزش پول‌مان چه؟

به گفته محمدجواد حق‌‌‌شناس معاون پیشین امور مسکن شهری بنیاد مسکن، علت اصلی اینکه تورم اجاره‌‌‌بها در شهرهای کوچک از شهرهای بزرگ بیشتر است، به میزان ارزش پول و قیمت اجاره مسکن در این شهرها مربوط می‌شود. وی افزود: ارزش پول در تمام شهرها یکسان کاهش پیدا می‌‌‌کند، اما موجرهای شهرهای کوچک درصد بیشتری را به اجاره‌‌‌بهای خود اضافه می‌‌‌کنند نسبت به موجرهای شهرهای بزرگ. این امر به این دلیل است که اجاره مسکن در شهرهای بزرگ از ابتدا بالاتر بوده و در شهرهای کوچک پایین‌‌‌تر.

حق‌‌‌شناس ادامه داد: برای درک بهتر این موضوع می‌توانیم مثال‌هایی را بررسی کنیم. فرض کنید یک موجر در تهران، اجاره‌‌‌بهای 10 میلیون تومانی خود را بخواهد در قرارداد جدید به 20 میلیون تومان برساند؛ این کار یعنی دو برابر کردن اجاره‌‌‌بها در شرایطی که تفاوت 10 میلیون تومانی ایجاد می‌شود، که عملا غیرقابل انجام یا بسیار سخت است. اما فرض کنید یک موجر در شهرهای کوچک، اجاره ماهانه یک میلیون تومانی خود را به 2 میلیون تومان تغییر دهد. این کار یعنی دو برابر کردن اجاره‌‌‌بها در شرایطی که تفاوت یک میلیون تومانی ایجاد می‌شود، که عملا راحت‌‌‌تر و ممکن‌‌‌تر است. در واقع میزان ریالی در این موضوع بسیار تأثیرگذار است و همین موضوع می‌تواند یکی از عوامل اصلی پیشی گرفتن تورم اجاره در شهرهای کوچک از شهرهای بزرگ باشد.
وی علاوه بر این، به فاصله زیاد بین عرضه و تقاضای مسکن استیجاری در شهرهای کوچک پرداخت و گفت: شهرها محور جمعیت‌های مختلف هستند؛ مخصوصا در نزدیکی شهرهای کوچک روستاهای زیادی وجود دارند که مهاجرت از آنها به این شهرها زیاد است. در حالی که قیمت اجاره‌‌‌بها در این شهرها هم چندان بالا نیست و بسیاری از مهاجران می‌توانند در این شهرها مسکن اجاره‌‌‌ای پیدا کنند، بنابراین تقاضا در بازار اجاره بالا است.

از طرف دیگر، عرضه مسکن استیجاری در این شهرها نسبت به شهرهای بزرگ کمتر است و افراد کمی در این شهرها برای سودآوری مالی خانه دوم می‌خرند یا می‌سازند. بنابراین شهرهای کوچک با فشار تقاضا و کمبود عرضه مسکن استیجاری روبرو هستند. وی همچنین مهاجرت مجبورانه مستاجرها از شهرهای بزرگ به حومه‌‌‌ها و شهرهای کوچک به دلیل قیمت‌های بالای اجاره‌‌‌بها در شهرهای بزرگ را از دیگر عوامل افزایش فاصله تورم اجاره مسکن شهرهای کوچک با شهرهای بزرگ نام برد و هشدار داد: در صورت عدم‌پیگیری سیاست‌‌‌های مناسب برای تامین مسکن استیجاری، این فاصله و فشار تورمی در شهرهای کوچک بیشتر خواهد شد.
 


 

روزنامه پرند منتشر شد!

مطالعه اخبار به روز شهر جدید پرند در قالب روزنامه و استفاده همزمان از امکانات فضای مجازی

فصل دوم رادیو پرند

فصل دوم پادکست “رادیو پرند” به معرفی فازهای هفت‌گانه شهر پرند می‌پردازد. این پادکست را با هم بشنویم.

اشتراک‌گذاری
نظر شما چیست؟
guest
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
trackback

[…] بیشتر بخوانید: بررسی علت تورم اجاره مسکن در شهرهای کوچک […]

فهرست مطالب
آخرین خبر
پرطرفدارترین مطالب
شرکت کیسون
دانشنامه
دانشنامه: معرفی شرکت کیسون

در راستای آشنایی بیشتر با شهر جدید پرند، قصد داریم مجموعه دانشنامه‌ای از شرکت‌های پروژه‌ساز در فازهای گوناگون شهر پرند

برنامه حرکت مترو شاهد به مترو پرند - شماره 7
شاهد
ساعت 17:30
شهر آفتاب
ساعت 17:37
فرودگاه امام خمینی
ساعت 18:05
پرند
ساعت 18:25
تهران - پرند 11 / شماره 782 / همه روزه
تهران
ساعت 17:25
تپه سفید
ساعت 17:40
اسلامشهر
ساعت 17:54
نسیم شهر
ساعت 17:59
گلستان
ساعت 18:04
نصیر شهر
ساعت 18:08
رباط کریم
ساعت 18:13
پرند
ساعت 18:30
پرند - تهران 3 / شماره 755 / همه روزه
پرند
ساعت 06:25
رباط کریم
ساعت 06:44
نصیر شهر
ساعت 06:48
گلستان
ساعت 06:53
نسیم شهر
ساعت 06:58
اسلامشهر
ساعت 07:06
تپه سفید
ساعت 07:19
تهران
ساعت 07:30
پرند - تهران 2 / شماره 753 / همه روزه
پرند
ساعت 05:25
رباط کریم
ساعت 05:44
نصیر شهر
ساعت 05:48
گلستان
ساعت 05:53
نسیم شهر
ساعت 05:58
اسلامشهر
ساعت 06:07
تپه سفید
ساعت 06:20
تهران
ساعت 06:35
پرند - تهران 1 / شماره 751 / شنبه تا پنجشنبه
پرند
ساعت 04:30
رباط کریم
ساعت 04:49
نصیر شهر
ساعت 04:53
گلستان
ساعت 04:58
نسیم شهر
ساعت 05:03
اسلامشهر
ساعت 05:12
تپه سفید
ساعت 05:25
تهران
ساعت 05:40
تهران - پرند 1 / شماره 750 / شنبه تا پنجشنبه
تهران
ساعت 02:35
تپه سفید
ساعت 02:50
اسلامشهر
ساعت 03:04
نسیم شهر
ساعت 03:09
گلستان
ساعت 03:14
نصیر شهر
ساعت 03:18
رباط کریم
ساعت 03:33
پرند
ساعت 03:40
تهران - پرند 14 / شماره 832 / روزهای اداری
تهران
ساعت 20:30
تپه سفید
ساعت 20:45
اسلامشهر
ساعت 20:59
نسیم شهر
ساعت 21:04
گلستان
ساعت 21:09
نصیر شهر
ساعت 21:13
رباط کریم
ساعت 21:23
پرند
ساعت 21:40
تهران - پرند 13 / شماره 830 / همه روزه
تهران
ساعت 19:40
تپه سفید
ساعت 19:55
اسلامشهر
ساعت 20:09
نسیم شهر
ساعت 20:14
گلستان
ساعت 20:19
نصیر شهر
ساعت 20:23
رباط کریم
ساعت 20:28
پرند
ساعت 20:45
تهران - پرند 12 / شماره 776 / همه روزه
تهران
ساعت 18:15
تپه سفید
ساعت 18:30
اسلامشهر
ساعت 18:44
نسیم شهر
ساعت 18:49
گلستان
ساعت 18:54
نصیر شهر
ساعت 18:58
رباط کریم
ساعت 19:08
پرند
ساعت 19:25
تهران - پرند 10 / شماره 778 / شنبه تا پنجشنبه
تهران
ساعت 16:30
تپه سفید
ساعت 16:45
اسلامشهر
ساعت 16:59
نسیم شهر
ساعت 17:04
گلستان
ساعت 17:09
نصیر شهر
ساعت 17:13
رباط کریم
ساعت 17:18
پرند
ساعت 17:36
پرند - تهران 5 / شماره 759 / همه روزه
پرند
ساعت 09:20
رباط کریم
ساعت 09:39
نصیر شهر
ساعت 09:43
گلستان
ساعت 09:48
نسیم شهر
ساعت 09:53
اسلامشهر
ساعت 10:02
تپه سفید
ساعت 10:15
تهران
ساعت 10:30
تهران - پرند 8 / شماره 834 / شنبه تا پنجشنبه
تهران
ساعت 13:40
تپه سفید
ساعت 13:55
اسلامشهر
ساعت 14:09
نسیم شهر
ساعت 14:14
گلستان
ساعت 14:19
نصیر شهر
ساعت 14:23
رباط کریم
ساعت 14:28
پرند
ساعت 14:45
تهران - پرند 7 / شماره 770 / شنبه تا پنجشنبه
تهران
ساعت 10:55
تپه سفید
ساعت 11:10
اسلامشهر
ساعت 11:24
نسیم شهر
ساعت 11:29
گلستان
ساعت 11:34
نصیر شهر
ساعت 11:38
رباط کریم
ساعت 11:43
پرند
ساعت 12:00
تهران - پرند 5 / شماره 758 / همه روزه
تهران
ساعت 07:55
تپه سفید
ساعت 08:10
اسلامشهر
ساعت 08:24
نسیم شهر
ساعت 08:29
گلستان
ساعت 08:34
نصیر شهر
ساعت 08:38
رباط کریم
ساعت 08:43
پرند
ساعت 09:00
تهران - پرند 4 / شماره 756 / همه روزه
تهران
ساعت 06:45
تپه سفید
ساعت 07:00
اسلامشهر
ساعت 07:14
نسیم شهر
ساعت 07:19
گلستان
ساعت 07:24
نصیر شهر
ساعت 07:28
رباط کریم
ساعت 07:33
پرند
ساعت 07:50
تهران - پرند 3 / شماره 754 / همه روزه
تهران
ساعت 04:50
تپه سفید
ساعت 05:05
اسلامشهر
ساعت 05:19
نسیم شهر
ساعت 05:24
گلستان
ساعت 05:29
نصیر شهر
ساعت 05:33
رباط کریم
ساعت 05:43
پرند
ساعت 06:00
تهران - پرند 2 / شماره 752 / همه روزه
تهران
ساعت 03:55
تپه سفید
ساعت 04:10
اسلامشهر
ساعت 04:24
نسیم شهر
ساعت 04:29
گلستان
ساعت 04:34
نصیر شهر
ساعت 04:38
رباط کریم
ساعت 04:48
پرند
ساعت 05:05
تهران - پرند 1 / شماره 750 / شنبه تا پنجشنبه
تهران
ساعت 02:35
تپه سفید
ساعت 02:50
اسلامشهر
ساعت 03:04
نسیم شهر
ساعت 03:09
گلستان
ساعت 03:14
نصیر شهر
ساعت 03:18
رباط کریم
ساعت 03:23
پرند
ساعت 03:40
پرند - تهران 4 / شماره 757 / همه روزه
پرند
ساعت 08:20
رباط کریم
ساعت 08:42
نصیر شهر
ساعت 08:46
گلستان
ساعت 08:51
نسیم شهر
ساعت 08:56
اسلامشهر
ساعت 09:05
تپه سفید
ساعت 09:18
تهران
ساعت 09:30
پرند - تهران 7 / شماره 771 / شنبه تا پنجشنبه
پرند
ساعت 12:25
رباط کریم
ساعت 12:44
نصیر شهر
ساعت 12:48
گلستان
ساعت 12:53
نسیم شهر
ساعت 12:58
اسلامشهر
ساعت 13:07
تپه سفید
ساعت 13:20
تهران
ساعت 13:35
برنامه حرکت مترو شاهد به مترو پرند - شماره 6
شاهد
ساعت 15:30
شهر آفتاب
ساعت 15:37
فرودگاه امام خمینی
ساعت 16:05
پرند
ساعت 16:25
برنامه حرکت مترو پرند به مترو شاهد - شماره 5
پرند
ساعت 14:30
فرودگاه امام خمینی
ساعت 14:50
شهر آفتاب
ساعت 15:18
شاهد
ساعت 15:25
برنامه حرکت مترو شاهد به مترو پرند - شماره 5
شاهد
ساعت 13:30
شهر آفتاب
ساعت 13:37
فرودگاه امام خمینی
ساعت 14:05
پرند
ساعت 14:25
برنامه حرکت مترو شاهد به مترو پرند - شماره 4
شاهد
ساعت 11:30
شهر آفتاب
ساعت 11:37
فرودگاه امام خمینی
ساعت 12:05
پرند
ساعت 12:25
برنامه حرکت مترو شاهد به مترو پرند - شماره 3
شاهد
ساعت 09:30
شهر آفتاب
ساعت 09:37
فرودگاه امام خمینی
ساعت 10:05
پرند
ساعت 10:25
برنامه حرکت مترو شاهد به مترو پرند - شماره 2
شاهد
ساعت 07:30
شهر آفتاب
ساعت 07:37
فرودگاه امام خمینی
ساعت 08:05
پرند
ساعت 08:25
برنامه حرکت مترو شاهد به مترو پرند - شماره 1
شاهد
ساعت 05:30
شهر آفتاب
ساعت 05:37
فرودگاه امام خمینی
ساعت 06:05
پرند
ساعت 06:25
برنامه حرکت مترو پرند به مترو شاهد - شماره 7
پرند
ساعت 18:30
فرودگاه امام خمینی
ساعت 18:50
شهر آفتاب
ساعت 19:18
شاهد
ساعت 19:25
برنامه حرکت مترو پرند به مترو شاهد - شماره 6
پرند
ساعت 16:30
فرودگاه امام خمینی
ساعت 16:50
شهر آفتاب
ساعت 17:18
شاهد
ساعت 17:25
برنامه حرکت مترو پرند به مترو شاهد - شماره 4
پرند
ساعت 12:30
فرودگاه امام خمینی
ساعت 12:50
شهر آفتاب
ساعت 13:18
شاهد
ساعت 13:25
پرند - تهران 8 / شماره 835 / شنبه تا پنجشنبه
پرند
ساعت 15:10
رباط کریم
ساعت 15:29
نصیر شهر
ساعت 15:33
گلستان
ساعت 15:38
نسیم شهر
ساعت 15:43
اسلامشهر
ساعت 15:52
تپه سفید
ساعت 16:05
تهران
ساعت 16:20
برنامه حرکت مترو پرند به مترو شاهد - شماره 3
پرند
ساعت 10:30
فرودگاه امام خمینی
ساعت 10:50
شهر آفتاب
ساعت 11:18
شاهد
ساعت 11:25
برنامه حرکت مترو پرند به مترو شاهد - شماره 2
پرند
ساعت 08:30
فرودگاه امام خمینی
ساعت 08:50
شهر آفتاب
ساعت 09:18
شاهد
ساعت 09:25
برنامه حرکت مترو پرند به مترو شاهد - شماره 1
پرند
ساعت 06:30
فرودگاه امام خمینی
ساعت 06:50
شهر آفتاب
ساعت 07:18
شاهد
ساعت 07:25
پرند - تهران 14 / شماره 833 / روزهای اداری
پرند
ساعت 22:00
رباط کریم
ساعت 22:19
نصیر شهر
ساعت 22:23
گلستان
ساعت 22:28
نسیم شهر
ساعت 22:33
اسلامشهر
ساعت 22:42
تپه سفید
ساعت 22:55
تهران
ساعت 23:10
پرند - تهران 13 / شماره 831 / همه روزه
پرند
ساعت 21:05
رباط کریم
ساعت 21:24
نصیر شهر
ساعت 21:28
گلستان
ساعت 21:33
نسیم شهر
ساعت 21:38
اسلامشهر
ساعت 21:47
تپه سفید
ساعت 22:00
تهران
ساعت 22:15
پرند - تهران 12 / شماره 777 / همه روزه
پرند
ساعت 20:05
رباط کریم
ساعت 20:27
نصیر شهر
ساعت 20:31
گلستان
ساعت 20:36
نسیم شهر
ساعت 20:41
اسلامشهر
ساعت 20:50
تپه سفید
ساعت 21:03
تهران
ساعت 21:15
پرند - تهران 11 / شماره 783 / همه روزه
پرند
ساعت 18:50
رباط کریم
ساعت 19:09
نصیر شهر
ساعت 19:13
گلستان
ساعت 19:18
نسیم شهر
ساعت 19:23
اسلامشهر
ساعت 19:32
تپه سفید
ساعت 19:45
تهران
ساعت 20:00
پرند - تهران 10 / شماره 779 / شنبه تا پنجشنبه
پرند
ساعت 17:50
رباط کریم
ساعت 18:12
نصیر شهر
ساعت 18:16
گلستان
ساعت 18:21
نسیم شهر
ساعت 18:26
اسلامشهر
ساعت 18:35
تپه سفید
ساعت 18:48
تهران
ساعت 19:00